Ensemble Terrible je uskupení
mladých hudebníků z HAMU.
Fb
Ensemble Terrible HAMU je složený převážně ze studentů a absolventů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Soubor se zabývá hudbou 21. století - současnou a budoucí. Poprvé se uvedl koncertem v pražské Meet Factory na podzim 2016, poté vystoupil v lednu 2016 ve Veletržním paláci na oslavách Art’s Birthday, které se šířily éterem Českého Rozhlasu a satelitním přenosem v živém mezinárodním vysílání. V roce 2016 chystá soubor další 3 koncerty. První se bude konat 29. dubna ve Venuši ve Švehlovce, druhý 6. června v bývalé továrně na klavíry Dalibor v Zákolanech a na podzim připravuje další. Soubor se snaží přiblížit novým skupinám posluchačů i výběrem míst konání koncertů (MeetFactory, Venuše ve Švehlovce), která nejsou spojena pouze s akademickým prostředím, ale jsou zaměřena na nové formy umění. Ensemble Terrible odmítá rozdělení žánrů na vysoké a nízké, dobré a špatné. To, co se teď může zdát jako strašné - „terrible“ se záhy může stát strašně krásným nebo také ne. Za souborem stojí studenti skladby Jakub Rataj a Jan Ryant Dřízal, student dirigování Marek Šedivý